stargenz (stargenz) wrote in writestuffclub,
stargenz
stargenz
writestuffclub

my senses

by the way i am genina.. i love to write anything..


=)
here are my poems

my senses
standing alone along the road
walking for a hundred miles
counting a million times
looking for someone
can it be you?
hearing the tick tack of my watch
as the soundtrack on the patch
feel the every beat of my heart
as i close my eyes in each day

every glimpse of my eye
li'l step of my foot
sounds that my ears hear
i know my senses will lead me to you

GENZ
Genz keeps on asking
keeps on searching
why do i need to msuffer
only love i offer

genz keeps on telling
keeps on finding
what's his reason
the change of reason


genz keeps on crying keeps on shouting
that i am in vein
can not get out the pain

genz keeps on walking
keeps on loving
the reason of my hurting
my tears are keep on falling


genz keeps on hoping
keeps on wishing
that firsts love will go away
and true love will stay

Wish upon a star

dark night
twilight sight

shinny star
but its too far
one wish
i cherish

i do


love you

mahirap manindigan
lalo na kapag ang puso ang kalaban
kahit gaano ka kagaling mangatwiran
isa ka pa ring talunan
pagkat dito nakasasalalay iyong nararamdaman


kahit gaano mo siya gustong kalimutan
kahit na gusto mo siyang talikdan
kahit nais mo siyang iwanan
di mo magawa sapagkat siya ang kaligayahan


ang iba'y di ka maintindihan
sa iyong patuloy na paglaban
kahit na walang patutunguhan
at sa huli'y iyong iiyakan


hindi kasi nila alam
kung ano ang iyong pinagdadaanan
kaya lagi kang hinuhusgahan
na dahilan para ika'y mahirapan

minahal mo siya ng totoo
hindi mo ito nilalaro
lalo na't hindi ka nagbibiro
pagkat puso mo'y seryoso

mahirap tanggapin ang mapait na katotohanan
na hindi lahat ng kwento'y nauuwi sa kasiyahan
may ibang nahantong sa mapait na kalagayan
ang iba'y nanatiling katanungan


mahirap mahalin ang taong di sa iyo
patuloy
mo siyang sinusulyapan sa malayo
pagkat nararamdaman mo'y pilit na itinatago
ayaw mong malaman niya ito


lihim m,o siyang minamahal
kaya't lihim ka ring nasasaktan
pinili mong maging hangal
pinili mo ring maging talunan


ano pa bang magagawa ko
kung iyon ang nais ng puso mo
sino ba naman ako sa buhay mo
isang hamak na estranghero lang naman na napadaan
at naaksidenteng ikaw ay aking minahal..

Saturday, 25 July, 2009
11:28:52 AM

SOMEDAY
someday someone will love me
the way i love you
someday this rain of tears will be an ocean of smile
someday i am going to be happy witout your shadow
someday someone will make me happy
someday someone will weep my tears
someday i am going to  sit beside him
someday i will have a path of two
a journey for lovers
someday i am going to be a princess
princess on my own fairytale
someday someone will be there for me
someone who will love ,e
someone that i can hold on to
someone that will miss me the way i missed you
someone that will do everything for me
someone that will care for me
and
someone that will not HURT ME THE WAY YOU DID
TO MY INNOCENT HEART

but
when
will
be
that someday?
today?
when?
because i am tired of hoping that

someday
you could
be my SOMEONE.


my MAN

once i wish to have my man
a man that will protect me in danger
a man that will climb me in tha trees
just show how romantic love is
a man that will go to my house just to greet my parents and drive me in school
a man that will put his arms on my shoulder
a man that will stare at me and give me the sweetest smile ever
a man that will hold my hand and watch me sleeping
and
last
a man that will put my feet over his feet just to give me the perfect dance in my life


how
How long should i wait for your sweet "yes"
how long should i care for your everlasting love
how long should i cry for you to come back
how long should i hope for you in disguise

so many questions
but the answers are limited
it can not be answered
not me..not her..not him
but you
only you

how long should you play my heart
how long should you be a heartbreaker
a tear causer.hope grinder,care waster
love rejector,heart tearer,
tell me
because i am ready to be a toy
for a player
and that is you.

once
for once i wish to be his princess
dreamed to be his destiny
fantasized to be his wife
prayed to be his bride

for once i want to be the reason of his smlies
the reason why he studies hard
the why of his inspiration
the reason of his every why's

for once i like to be his first and last dance
his first and last girl
his first and last inspiration
his first and last love

i want to happen those things even for once
and that for once will be my forever at once.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments